Hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Ngày 8/3/2011, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 03/2011/TT-NHNN Hướng dẫn chi tiết thực hiện Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản.

Theo đó, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam được giao thực hiện chính sách. Các đối tượng được áp dụng bao gồm: Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân có địa chỉ cư trú hợp pháp và được UBND cấp xã xác nhận là trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất; Các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân.

Điều kiện được vay hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Khoản 1 Điều 2; Khách hàng có dự án, phương án đầu tư máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hiệu quả, khả thi đã qua thẩm định; Máy móc, thiết bị được đầu tư bằng vốn nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch phải đảm bảo điều kiện có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, có giá trị sản xuất trong nước trên 60%. Phương thức xác định giá trị sản xuất trọng lượng và chất lượng hàng hóa được quy định chi tiết tại Mục II Danh mục các loại máy móc, thiết bị được hưởng chính sách theo Quyết định và Thông tư số 62/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/10/2010 của Bộ NN&PTNT; Khoản vay dài hạn bằng đồng Việt Nam.

 


Ảnh: Phan Thanh Cường

Mức cho vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa. Với lãi suất cho vay ở mức thấp nhất trong khung lãi suất áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ. Đối tượng vay vốn được quy định tại Khoản 1, Điều 2 Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg; Các doanh nghiệp đầu tư xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản (bao gồm cả kho lạnh trên tàu đánh bắt thủy sản), rau quả và kho tạm trữ cà phê. Và lãi suất cho vay là mức lãi suất cho vay thấp nhất áp dụng cho các khoản vay trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn và cùng thời kỳ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/5/2011.

BAN PHÁP LUẬT – BẠN ĐỌC

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!