Hơn 10 mặt hàng giống thủy sản cần thiết nhập khẩu

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến vừa ký Thông tư ban hành Danh mục giống vật nuôi cần thiết nhập khẩu, trong đó bao gồm 2 mặt hàng giống gia cầm và 11 mặt hàng giống thủy sản.

Cá hồi vân là một trong các mặt hàng giống thủy sản nằm trong danh mục cần thiết nhập khẩu. Ảnh minh họa.

Danh mục giống vật nuôi (bao gồm giống vật nuôi quy định tại Luật Chăn nuôi và giống thủy sản quy định tại Luật Thủy sản) cần thiết nhập khẩu theo khoản 12 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 18 và khoản 4 Điều 40 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trong đó, 11 mặt hàng giống thủy sản trong danh mục cần thiết nhập khẩu được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Thông tư này gồm 9 mặt hàng cá (Cá bột, cá hương, cá giống, cá bố mẹ), gồm: 1. Cá hồi vân; 2. Cá chình châu Âu; Cá chình hoa; Cá chình mun; Cá chình Nhật Bản; Cá chình nhọn; 3. Cá tầm Beluga; 4. Cá mú (Cá song) chấm xanh/Cá mú trắng/Cá mú chấm nhỏ; 5. Cá mú (cá song) hoa nâu/cá mú cọp; 6. Cá mú (Cá song) chuột; 7. Cá mú (Cá song) chấm gai; Cá mú (Cá song) dẹt; Cá mú (Cá song) nghệ; Cá mú (Cá song) sao; 8. Cá mú loài khác: Cá mú (Cá song) chấm đen; Cá mú (Cá song) chấm đỏ; Cá mú (Cá song) chấm tổ ong; Cá mú (Cá song) chấm vạch; Cá mú (Cá song) chấm/Cá mú chấm xanh; Cá mú (Cá song) sáu sọc; Cá mú (Cá song) sáu sọc ngang; Cá mú (Cá song) vạch; 9. Cá cam thoi; Cá cam vân/Cá cam sọc đen/Cá cu/Cá bè; Cá cam/Cá cu/Cá cam sọc; Cá cam/Cá thuyền/Cá cu cam/Cá cu cam sọc đen.

Một mặt hàng giáp xác (ấu trùng, tôm giống) là: Tôm hùm bông; Tôm hùm đá; Tôm hùm đỏ; Tôm hùm lông/Tôm hùm sỏi/Tôm hùm mốc; Tôm hùm ma; Tôm hùm xám/Tôm hùm tre/Tôm hùm bùn; Tôm hùm xanh/Tôm hùm sen/Tôm Hùm vằn.

Ngoài ra là mặt hàng rong, tảo (bào tử, mô, mảnh cơ thể tươi, ướp lạnh phù hợp để làm giống nuôi trồng thủy sản), gồm: Rong câu thắt; Rong hồng vân; Rong lá mơ lá dày; Rong lá mơ Mucclurei; Rong lá mơ nhiều phao; Rong mơ bìa đôi; Rong mơ lá phao; Rong mơ Quy Nhơn; Rong mơ swartzii; Rong nho; Rong sụn gai; Các loài thuộc chi Labyrinthula…

Việc nhập khẩu giống vật nuôi, giống thủy sản được nêu trong Thông tư này phải tuân thủ theo quy định của Luật Chăn nuôi, Luật Thủy sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!