Hồng Ngự (Đồng Tháp): Tạm ngưng mở rộng vùng nuôi cá tra

Chưa có đánh giá về bài viết

9 tháng đầu năm, huyện Hồng Ngự tăng thêm 20ha diện tích nuôi cá tra mới. Cụ thể, cuối năm 2011, diện tích nuôi cá tra trên địa bàn huyện là 216,6ha, đến nay tăng lên 236,6ha.

 

Vùng nuôi cá tra xã Long Khánh A

Việc mở rộng diện tích nuôi cá tra không theo quy hoạch làm cho sản lượng cá thương phẩm vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, gây mất cân đối cung cầu sản xuất, giá cả bấp bênh. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, huyện Hồng Ngự vừa yêu cầu các ngành chức năng và UBND các xã tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý quy hoạch vùng nuôi cá tra trên địa bàn huyện.

Theo đó, Phòng NN&PTNT kiểm tra rà soát báo cáo tác động thực hiện quy hoạch vùng nuôi cá tra, tạm ngưng việc xem xét mở rộng, bổ sung quy hoạch vùng nuôi cá tra mới. UBND các xã chủ động phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng NN&PTNT thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tự ý đào ao nuôi cá ngoài vùng quy hoạch.

Minh Thi

Báo Đồng Tháp

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!