Huyện Quảng Xương (Thanh Hóa): Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt 8.785 tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngay từ đầu năm 2015, Quảng Xương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy hiệu quả khai thác, đầu tư mạnh cho phát triển hậu cần nghề cá;

Chỉ đạo các chủ đồng cải tạo đồng nuôi, tăng cường quản lý con giống, chuyển hướng theo hình thức nuôi đa con, đa thời vụ và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tập huấn kỹ thuật nuôi trồng và chế biến thủy sản, triển khai các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản; khuyến khích  nâng cấp, cải tạo, đóng mới tàu khai thác xa bờ…

6 tháng đầu năm 2015, tổng sản lượng khai thác thủy sản của huyện Quảng Xương ước đạt 8.785 tấn, tăng 1,6% so với cùng kỳ, đạt 55% kế hoạch; tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.576 tấn, tăng 8% so với cùng kỳ, đạt 64,4% kế hoạch.

Quốc Hương

Báo Thanh Hóa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!