Kết quả nhân giống thuỷ sản ở Quảng Yên (Quảng Ninh)

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong những năm qua, sự đóng góp của mô hình kinh tế trang trại mà trong đó có việc nhân giống thuỷ sản, trồng trọt và chăn nuôi đã mang lại hiệu quả trong sự phát triển kinh tế chung của TX Quảng Yên (Quảng Ninh).

Về các trang trại phục vụ NTTS, trước năm 2003, các mô hình này giá đầu tư thấp quy mô nhỏ lẻ và hiệu quả kinh tế không cao. Các trang trại nuôi trồng thuỷ sản có gần 200, được hình thành trong quá trình đắp đầm nuôi trồng thuỷ sản nước lợ mà các HTX có đầm giao khoán cho xã viên. Nhưng việc huy động vốn đầu tư thấp, chủ yếu nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến, nên hiệu quả có nhiều hạn chế.

Từ năm 2003 đến nay, với chủ trương dồn điền đổi thửa, trong đó có nội dung chuyển các vùng trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản. Trong bối cảnh đó các trang trại, gia trại đều được hình thành từ kinh tế hộ gia đình phát triển lên, đã mạnh dần về số lượng và ngày càng đi sâu vào nâng cao chất lượng. Các hộ nông dân đã chủ động dồn điền đổi thửa cho nhau để hình thành các diện tích nuôi cá có quy mô lớn, kết hợp với xây dựng chuồng chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng các loại cây ăn quả thích hợp trên bờ ao đầm, hình thành các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp. Đồng thời các HTX nông nghiệp thực hiện việc chia nhỏ các đầm nước lợ có diện tích lớn, đào kênh dẫn nước và tiêu nước cho các đầm, tạo điều kiện cho nhiều xã viên nhận các ô đầm, tổ chức đấu thầu dài hạn (5 năm) đã hình thành thêm nhiều trang trại nuôi trồng thuỷ sản. Việc thực hiện dự án lấn biển khu vực Hoàng Tân để khai thác vùng NTTS nội đồng Đông Quảng Yên đã tạo điều kiện cho 8 doanh nghiệp và hơn 300 hộ dân đầu tư hình thành các trang trại NTTS có quy mô lớn. Các hộ NTTS đã huy động nhiều nguồn vốn để xây kè lát bờ ao đầm, thực hiện làm đường vận chuyển, đường điện, xây bể chứa nước ngọt, làng hầm biôga xử lý chất thải, đầu tư giống vốn, thiết bị để phòng chống dịch bệnh, xây dựng hệ thống chuồng trại có quy mô lớn.

Đến tháng 6-2011 TX Quảng Yên có 858 trang trại thuỷ sản, tạo công ăn việc làm cho trên 1.000 lao động. Trong đó có một số điển hình trong NTTS là trang trại nuôi tôm công nghệ cao của Công ty Sao Đại Dương ở xã Tân An đã áp dụng nuôi trái vụ bằng nhà bạt, che phủ toàn bộ diện tích nuôi rộng 6 ha nên đã chủ động điều tiết nhiệt độ, đối tượng nuôi thâm canh là tôm he chân trắng, thời vụ thả giống nuôi quanh năm, kể cả mùa đông khi thời tiết rét đậm, rét hại. Trong quá trình nuôi, Sao Đại Dương đã áp dụng công nghệ vi sinh với chu trình khép kín trong xử lý môi trường nước và phòng chống dịch bệnh. Bình quân Công ty nuôi thả 3 vụ/năm, có một số ao đã nuôi thả được 4 vụ/năm; năng suất đạt 17 tấn tôm/ha/vụ, cao nhất từ trước đến nay. Trang trại sản xuất giống tôm và giống cua bể xã Hoàng Tân, đầu tiên xuất phát từ một trại ươm tôm giống nhỏ bé của hộ gia đình. Năm 2009 Phòng Nông nghiệp thị xã đã giúp đỡ chủ hộ cho sinh sản con giống hai loại tôm và cua bể. Kết quả năm 2009 lần đầu tiên trên địa bàn TX Quảng Yên đã cho sinh sản thành công 18 triệu con tôm sú giống và gần 1 triệu con giống cua bể. Năm 2010 Phòng Nông nghiệp đã hỗ trợ cho dự án nên trang trại sản xuất được 26 triệu con tôm giống và hơn 2 triệu con cua giống chất lượng cao, sạch bệnh, để cung ứng cho các hộ dân NTTS của thị xã. Năm 2011 trang trại đã mở rộng quy mô với tổng diện tích 22.983 m2; xây dựng đồng bộ hệ thống bể giống, bể đẻ, bể gột và các trang thiết bị khác với mức đầu tư 4,2 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm nay, trang trại đã cung ứng 40 triệu con tôm giống P15 sạch bệnh cho các hộ nông dân trong và ngoài TX Quảng Yên.

Những trang trại, cơ sở nhân giống thuỷ sản ở Quảng Yên đã và đang phát huy tác dụng, góp phần tạo tiền đề cho nghề NTTS của thị xã phát triển một cách bền vững. Song để các cơ sở trên có những đóng góp ngày càng thiết thực, cần có cơ chế để các chủ trang trại được vay vốn và được bảo hiểm; thị xã cần có chính sách hỗ trợ đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ quản lý, khoa học cho các chủ trang trại. Đồng thời có biện pháp hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, trang thiết bị phục vụ sản xuất và có quy hoạch cho những vùng NTTS trọng điểm, hướng tới xây dựng thương hiệu sản phẩm, cơ chế hỗ trợ tiêu thụ cho các trang trại nhân giống, tạo điều kiện để nghề nhân giống thuỷ sản trở thành thế mạnh kinh tế của Quảng Yên.

Trọng Khang

Theo Báo Quảng Ninh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!