Khánh Hòa: Quy hoạch khu vực nuôi trồng thủy sản ven bờ

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có hướng dẫn cụ thể các khu vực biển nuôi trồng thủy sản (NTTS) tại các vùng đầm, vịnh trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện tốt nội dung này, các địa phương cần tăng cường công tác quản lý, không để phát sinh các khu vực NTTS mới ngoài các vùng đã được xác định.

Theo Chi cục Thủy sản Khánh Hòa, trước đây, việc quản lý NTTS lồng bè trên địa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết định số 1788 năm 2018 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Tuy nhiên, quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh đã hết hiệu lực khi Luật Quy hoạch năm 2017 có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. 

Khu vực nuôi lồng bè tại Cam Ranh. Ảnh: VNP

Để có cơ sở quản lý khu vực biển NTTS lồng bè trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội, sinh kế cho người dân trong thời gian chờ tích hợp nội dung quy hoạch NTTS vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa qua UBND tỉnh đã có hướng dẫn khu vực biển NTTS trên địa bàn tỉnh. Cụ thể:

Tại vịnh Vân Phong: Giữ nguyên các khu vực NTTS tập trung tại các vị trí thuộc huyện Vạn Ninh theo Quyết định số 1788 năm 2018 của UBND tỉnh (tổng diện tích 350 ha), gồm xã Vạn Hưng (vùng A – 120 ha), thị trấn Vạn Giã (vùng B – 50 ha), xã Vạn Thạnh (vùng C – 60 ha, vùng D – 120 ha) và các vị trí đã được Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong cấp phép cho các tổ chức để thực hiện NTTS tại vịnh Vân Phong, có diện tích khoảng 800 ha. 

Tại đầm Nha Phu: Giữ nguyên các khu vực NTTS tập trung tại các vị trí thuộc thị xã Ninh Hòa theo Quyết định số 1788, với tổng diện tích 86 ha, gồm: Xã Ninh Ích (vùng A – 40 ha, vùng B – 20 ha), xã Ninh Vân (vùng C – 26 ha). Tại vịnh Nha Trang, tổng diện tích khu vực biển NTTS là 69 ha

Tại phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang): Giữ nguyên các khu vực biển NTTS tập trung gồm: Bích Đầm (vùng B – 6 ha), vùng giao giữa Đầm Bấy và Bích Đầm (vùng C – 50 ha).

Tại khu vực Trí Nguyên: Vùng A – 13 ha (điều chỉnh giảm 1 ha so với Quyết định số 1788 để đảm bảo điều kiện hoạt động của các phương tiện giao thông đường thủy và bến tàu khu du lịch, khu nghỉ dưỡng Trí Nguyên).

Tại vịnh Cam Ranh: Qua rà soát, đối chiếu với quy hoạch quốc phòng, quy hoạch khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, an toàn luồng hàng hải và bổ sung các vùng nuôi nhằm giải quyết sinh kế cho người dân địa phương, các khu vực biển NTTS tại vịnh Cam Ranh có tổng diện tích 257 ha. Cụ thể, vùng mặt nước tại Bình Hưng (xã Cam Bình) 27 ha (điều chỉnh giảm 3 ha so với Quyết định số 1788 để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa); vùng mặt nước phía đông xã Cam Lập 230 ha.

Để thực hiện tốt hướng dẫn khu vực biển NTTS ven bờ, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân NTTS thực hiện; tiếp tục kiểm tra, rà soát các khu vực phù hợp NTTS để bổ sung, điều chỉnh, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để triển khai trong thời gian tới. 

Các địa phương chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý, không để phát sinh các khu vực NTTS mới ngoài các vùng đã được xác định theo hướng dẫn này. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc, các địa phương cần báo cáo Sở NN&PTNT để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

An Nhiên

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!