T2, 06/07/2020 11:22

Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư được bồi dưỡng đi biển

Chưa có đánh giá về bài viết

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định chế độ bồi dưỡng đi biển đối với Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư và người thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2015.

Cụ thể, Kiểm ngư viên, thuyền viên tàu Kiểm ngư, công chức, viên chức và người lao động các đơn vị thuộc Cục Kiểm ngư, người được cấp có thẩm quyền cử biệt phái, điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ Kiểm ngư trên biển; người được cơ quan, đơn vị cử tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên tàu Kiểm ngư được hưởng chế độ bồi dưỡng đi biển mức 150.000 đồng/người/ngày thực tế đi biển thực hiện nhiệm vụ.

Nguồn kinh phí được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Cục Kiểm ngư và cơ quan, đơn vị cử cán bộ tham gia phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên tàu Kiểm ngư có trách nhiệm chi trả chế độ bồi dưỡng đi biển cho các đối tượng trên.

Hương Ly

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!