Kiểm tra tất cả các lô hàng cá tra xuất khẩu vào Mỹ

Chưa có đánh giá về bài viết

Cục quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad) cho biết, từ ngày 15/7 – 15/10/2016, 100% lô hàng cá thuộc họ Siluriformes, chủ yếu là cá tra của doanh nghiệp Việt Nam phải được kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm và chứng nhận an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu vào Mỹ.

Các lô hàng cá thuộc họ Siluriformes, trong đó có cá tra và basa, được sản xuất tại các nhà máy có tên trong danh sách được Cục kiểm tra và an toàn thực phẩm (FSIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu vào quốc gia này mới thuộc diện phải kiểm tra và cũng chỉ những nhà máy được FSIS chấp nhận mới được xuất khẩu vào Mỹ. Tần suất kiểm tra là 100% lô hàng với các chỉ tiêu như Salmonella; Malachite Green/Leuco Malachite Green; Enrofloxacine/Ciprofloxacine và Crystal Violet.

Kiểm tra tất cả các lô hàng cá tra xuất khẩu vào Mỹ

Các lô hàng cá tra xuất khẩu vào Mỹ sẽ được kiểm tra từ ngày 15/7 – Ảnh: Ngọc Trinh

Theo đó, chỉ những lô hàng được kiểm tra và được Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc Nafiqad cấp chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành mới đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ. Nafiqad yêu cầu các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu cá họ Siluriformes đủ điều kiện xuất khẩu vào Mỹ theo quy định của FSIS phải thực hiện đăng ký kiểm tra, chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng cá họ Siluriformes. Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng thông tin đến các doanh nghiệp xuất khẩu cá họ Siluriformes vào Mỹ tại địa bàn quản lý; thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp chứng nhận an toàn thực phẩm cho các lô hàng cá họ Siluriformes xuất khẩu vào Mỹ; tổng hợp báo cáo kết quả về Nafiqad trước ngày 22/10/2016.

Mai Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!