Kiên Giang: Đầu tư 12.688 tỷ đồng phát triển nuôi biển

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo kế hoạch phát triển nuôi biển của Kiên Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030, sẽ phát triển nuôi biển thành lĩnh vực sản xuất quy mô công nghiệp tạo khối lượng sản phẩm lớn phục vụ xuất khẩu, du lịch và tiêu thụ nội địa.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, địa phương tập trung huy động vốn đầu tư phát triển nuôi biển theo hướng bền vững, với tổng nhu cầu vốn dự kiến 12.688 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương chiếm 0,16%, ngân sách địa phương 0,85% và thu hút từ các thành phần kinh tế 98,99%. Với nguồn vốn này, tỉnh đầu tư nuôi cá lồng bè trên biển 11.931 tỷ đồng, nuôi nhuyễn thể 757 tỷ đồng.

Ngân sách nhà nước 128 tỷ đồng (Trung ương, địa phương) đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nuôi biển, cơ sở vật chất, tăng cường năng lực ngành và các đề tài nghiên cứu về khoa học công nghệ liên quan đến nuôi biển. Đối với nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế 12.560 tỷ đồng, tỉnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật về giao thông, điện thiết yếu cho các khu nuôi nội bộ bằng hình thức thu hút các nhà đầu tư hoặc đối tác công tư (PPP) và đầu tư khu sản xuất giống tập trung.

Tỉnh Kiên Giang cũng phân vùng nuôi biển đối với vùng hải đảo bao gồm: Thành phố Phú Quốc, huyện đảo Kiên Hải và các xã đảo Tiên Hải (TP. Hà Tiên), Sơn Hải và Hòn Nghệ (Kiên Lương). Vùng này phát triển nuôi cá lồng bè như: cá mú, cá bớp, cá chim vây vàng, cá chẽm… và nuôi thủy sản khác như: tôm hùm xanh, tôm tít, ghẹ, trai ngọc… Vùng ven biển bao gồm: TP Hà Tiên, các huyện Kiên Lương, Hòn Đất, An Minh và An Biên, phát triển nuôi các đối tượng nhuyễn thể như: sò huyết, sò lông, hến biển, vẹm xanh, hàu…

Ngọc Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!