Kiên Giang: Đến năm 2030, số lượng tàu cá không quá 8.625 chiếc

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo Kế hoạch thực hiện Đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái trên địa bàn, tỉnh Kiên Giang sẽ giảm dần số lượng tàu đánh bắt hải sản. Mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh sẽ còn không quá 9.219 chiếc, đến năm 2030 còn không quá 8.625 chiếc.

Cụ thể, giai đoạn đến năm 2025, tỉnh sẽ chuyển đổi khoảng 107 chiếc sang các nghề ngoài lĩnh vực khai thác hải sản để giảm số lượng tàu đánh bắt hải sản còn không quá 9.219 chiếc vào cuối năm 2025, phù hợp với mục tiêu sắp xếp lại cơ cấu nghề khai thác thủy sản của tỉnh. Hoàn thành xây dựng và phê duyệt Đề án chuyển đổi nghề cho ngư dân có tàu cá bị cắt giảm và ngư dân có tàu cá bị chuyển đổi nghề phù hợp với nghề mới.

Tỉnh Kiên Giang chủ trương chuyển đổi nghề cho hàng trăm tàu cá khai thác hải sản. Ảnh: ST

Giai đoạn từ năm 2026 – 2030, chuyển đổi khoảng 594 chiếc để giảm số lượng tàu đánh bắt hải sản còn không quá 8.625 chiếc. Cùng đó, chuyển đổi 120 chiếc hoạt động vùng khơi làm nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ và nghề đánh bắt ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi và môi trường sinh thái sang làm các nghề khai thác thủy sản khuyến khích phát triển. Đồng thời, tập huấn cho 3.364 ngư dân có tàu cá bị cắt giảm và ngư dân có tàu cá bị chuyển đổi. 

Để thực hiện Kế hoạch này, tỉnh sẽ không cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán đối với tàu cá trong tỉnh làm nghề lưới kéo, lưới rê thu ngừ. Không cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá ngoài tỉnh đối với tàu cá: có chiều dài lớn nhất dưới 15 mét; có máy chính không phải là máy thuỷ; có tổng công suất máy chính dưới 67 KW; vỏ tàu đã qua sử dụng từ 15 năm trở lên…; Xác định hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản phù hợp với trữ lượng nguồn lợi thủy sản, số lượng tàu cá, nghề khác đánh bắt hải sản và điều kiện thực tế. 

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ thực hiện chuyển đổi nghề đánh bắt hải sản khác. Cụ thể, đối với nghề lưới kéo, lưới rê thu cá ngừ, cắt giảm tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, tàu cá từ 15 tuổi hoặc chuyển sang làm nghề khác theo lộ trình đến năm 2030. Đồng thời, không cấp văn bản chấp thuận mua tàu cá từ ngoài tỉnh đối với tàu cá làm nghề lưới kéo, nghề lưới rê thu ngừ (trừ trường hợp người mua cam kết chuyển sang các nghề khác). Đối với các tàu đã đăng ký cải hoán nghề, khi cấp văn bản chấp thuận chỉ cho phép cải hoán sang các nghề khác ngoài nghề lưới kéo, nghề lưới rê thu ngừ.

Chuyển đổi các nghề đánh bắt hải sản ven bờ sang các nghề khai thác cảnh quan, hệ sinh thái cỏ biển, san hô; hoạt động khai thác hải sản có kiểm soát như: câu thẻ mực, câu cá rạn… gắn với hoạt động dịch vụ ẩm thực trên tàu; hoạt động đánh cá trải nghiệm; các hoạt động giáo dục, giải trí khác; các nghề dịch vụ hậu cần đánh bắt hải sản; hoạt động đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các vùng biển bãi ngang, vùng cửa sông, ven đảo nơi có tiềm năng, điều kiện phát triển…

Trong Kế hoạch này, tỉnh Kiên Giang chủ trương duy trì số lượng tàu cá làm nghề lưới rê tại vùng ven bờ và vùng lộng; Chuyển sang nuôi trồng thủy sản và các dịch vụ nuôi trồng thủy sản đối với các huyện, thành phố có tiềm năng phát triển nghề nuôi biển; Sử dụng làm rạn nhân tạo đối với tàu không còn khả năng hoạt động.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!