Kiên Giang: Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Tháng 7, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng của tỉnh Kiên Giang đạt 81.616 tấn, trong đó khai thác đạt 42.142 tấn, nuôi trồng 39.474 tấn.

Theo Tổng cục Thống kê Kiên Giang, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng tháng 7 của tỉnh đạt 81.616 tấn, giảm 0,81% so tháng trước (giảm 633 tấn) và tăng 7,22% (tăng 5.498 tấn) so cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 42.142 tấn, giảm 1,0% so với tháng trước và giảm 4,79% so cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi trồng đạt 39.474 tấn, giảm 0,60% so tháng trước và tăng 3,91% so cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 7 tháng sản lượng khai thác và nuôi trồng ước tính là 436.745 tấn, đạt 51,99% kế hoạch năm và giảm 7,02% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng khai thác ước tính 255.958 tấn, đạt 53,32% kế hoạch năm và giảm 15,8% so cùng kỳ năm trước; sản lượng nuôi trồng 180.787 tấn, đạt 50,22% kế hoạch năm và tăng 9,08% so cùng kỳ.

Thu hoạch mô hình tôm càng xanh – lúa ở Kiên Giang. Ảnh: K.Tâm

Giá trị sản xuất thủy sản tháng 7 ước tính đạt 4.198,21 tỷ đồng, giảm 0,45% so tháng trước, tăng 21,17% so cùng kỳ năm trước. Lũy kế 7 tháng, ước tính giá trị sản xuất thủy sản 20.210,59 tỷ đồng, đạt 56,70% kế hoạch năm, tăng 4,24% so cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tăng tại hai nhóm thủy sản là tôm các loại và thủy sản khác, các sản phẩm thu hoạch chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ chân trắng, tôm càng xanh, cua và một số loài nhuyễn thể khác như sò huyết, sò lông, vẹm xanh… Đặc biệt mô hình sản xuất tôm – lúa mang lại hiệu quả cho người sản xuất, thu nhập bình quân khoảng 100 – 130 triệu đồng/ha. Từ đầu năm đến nay, diện tích sản xuất tôm – lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hơn 106.000 ha, đạt 98% kế hoạch, sản lượng thu hoạch trên 30.000 tấn, bằng 44% kế hoạch.

Sở NN&PTNT Kiên Giang, tỉnh Kiên Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, ổn định diện tích sản xuất tôm – lúa 117.340 ha, sản lượng tôm thu hoạch từ 70.675 tấn trở lên, chiếm khoảng 45% tổng sản lượng tôm nuôi thu hoạch toàn tỉnh.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!