Lâm Thao (Phú Thọ): Sản lượng thủy sản đạt 2.000 tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Toàn huyện Lâm Thao hiện có gần 530ha nuôi thả cá, tập trung ở các xã: Tứ Xã, Cao Xá, Sơn Vi, Vĩnh Lại, Thạch Sơn. Ngoài các loại cá truyền thống như cá trôi, cá mè được nuôi thả ở những diện tích mặt nước 1 lúa, 1 cá, huyện đã khuyến khích bà con đưa nhiều giống cá mới năng suất và sản lượng cao hơn vào nuôi.

Các giống cá mới như cá quả, cá vược, rô phi đơn tính, cá rô đồng đầu vuông được nuôi theo hình thức chuyên canh, áp dụng đúng quy trình chăm sóc đã phát huy hiệu quả tích cực. Chỉ tính riêng 1.000m2 mặt nước nuôi cá quả thương phẩm đã thu lãi 90 triệu đồng, cao gấp 4 lần nuôi cá truyền thống. Năm 2012, sản lượng khai thác thủy sản toàn huyện đạt 2000 tấn.

Mô hình nuôi tôm càng xanh cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Sơn Vi. 

Mô hình nuôi tôm càng xanh cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Sơn Vi.

Năm 2013, Lâm Thao tiếp tục tận dụng tối đa mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản. Tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nhân dân; khuyến khích người dân đẩy mạnh đầu tư thâm canh. Tiếp tục đưa các giống cá mới vào nuôi trồng nhằm tăng sản lượng trên một đơn vị diện tích, đồng thời quan tâm tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định cho các hộ nuôi trồng thủy sản với số lượng lớn.

Việt Hà

Báo Phú Thọ

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!