Lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác từ 40.000-150.000 đ

Chưa có đánh giá về bài viết

Cục Khai thác và BVNLTS (Tổng cục Thủy sản) vừa đưa ra dự thảo Đề án “Bổ sung lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác” để lấy ý kiến đóng góp của Chi cục Khai thác và BVNLTS ở các địa phương và các doanh nghiệp.

Theo dự thảo này, các đối tượng phải nộp lệ phí là tất cả các tổ chức, doanh nghiệp đề nghị xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác, chứng nhận thủy sản khai thác. Lệ phí xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác dựa vào khối lượng nguyên liệu đề nghị chứng nhận, với những mức thu dự kiến như sau: dưới 5 tấn thu 40.000 đ/lần, từ 5 đến 10 tấn thu 70.000 đ/lần, từ 10 đến 15 tấn thu 100.000 đ/lần, từ 15 đến 20 tấn thu 125.000 đ/lần và trên 20 tấn thu 150.000 đ/lần. Lệ phí chứng nhận thủy sản khai thác có mức thu 40.000 đ/lần.

Theo Cục Khai thác và BVNLTS, mỗi năm ước tính sẽ cấp khoảng 50.000 giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác và 20.000 giấy chứng nhận thủy sản khai thác.

Sơn Trang

Theo NNVN

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!