Miễn thuế đối với hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Hỏi: Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, trường hợp thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường có được miễn thuế thu nhập cá nhân không?

Theo Thông tư  84, nhiều hộ gia đình, cá nhân tham gia nuôi trồng thủy sản sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân – Ảnh: Huy Hùng

 

Trả lời: Điểm 6.1 và 6.2 Khoản 6, Mục III, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường có thu nhập được miễn thuế phải thỏa mãn các điều kiện:

– Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản.

– Thực tế cư trú tại địa phương diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản. Địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giáp ranh nơi diễn ra hoạt động sản xuất.

– Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phụ thuộc nơi cư trú.

Căn cứ theo các quy định này, trường hợp thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường nếu thỏa mãn về điều kiện nêu trên thì thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân.

 

Lưu ý: Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới chỉ sơ chế thông thường bao gồm:

– Sản phẩm trồng trọt là các sản phẩm mới được phơi, sấy khô, làm sạch, bảo quản tươi bằng hóa chất, bóc vỏ, phân loại và đóng gói.

– Sản phẩm chăn nuôi, thủy sản là các sản phẩm mới được phơi, sấy khô, làm sạch, ướp đông, ướp muối, phân loại và đóng gói.

Ban pháp luật – Bạn đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!