Mời đăng ký tham gia chương trình giống gốc giống thủy sản năm 2020

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 11/6/2020, Tổng cục Thủy sản ra Thông báo số 1082/TB-TCTS-KHCN&HTQT về việc mời đăng ký tham gia Chương trình giống gốc giống thủy sản năm 2020.

Chương trình này gồm các đối tượng: Cá lăng chấm (Hemibagru guttaus); Cá nheo Mỹ (Ictalurus punctatus); Cá bỗng (Spinibarbus denticulatus); Cá chiên (Bagarius rutilus); Cá chạch sông (Mastacembelus armatus); Cá chép vẩy Hungary (Ciprinus carpio); Cá chép vàng Indonesia (Ciprinus carpio); Cá chép trắng Việt Nam (Ciprinus Carpio); Cá chim vây vàng (vây ngắn – Trachinotus ovatus); Cá chẽm (Lates calcarifer); Cá chim vây vàng (vây dài – Trachinotus blochii); Cá song chấm nâu (Epinephelus coioides); Cá song chuột (Cromileptes altivelis).

Các đơn vị tham gia chương trình giống gốc giống thủy sản phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau: 1. Có đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích; 2. Có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP phù hợp với đối tượng đăng ký thực hiện; 3. Có kinh nghiệm (ít nhất là 1 năm) sản xuất đối tượng đăng ký thực hiện; 4. Có đàn cá bố mẹ đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật (nguồn gốc, số lượng đàn cá bố mẹ, ngoại hình, màu sắc cơ thể, trạng thái hoạt động, tuổi cá bắt đầu cho sinh sản, thời gian sử dụng cá bố mẹ sau thành thục lần đầu, khối lượng cá bố mẹ, số lần sinh sản trong 1 năm, tình trạng sức khỏe cá bố mẹ) quy định tại các tiêu chuẩn cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 482/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 26/8/2019 và số 252/QĐ-TCTS-KHCN&HTQT ngày 28/4/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở về giống gốc giống thủy sản; 5. Có quy trình sản xuất giống được phê duyệt.

Hồ sơ đăng ký tham gia gồm: Công văn đăng ký tham gia chương trình giống gốc giống thủy sản (theo mẫu); Bản sao Giấy đăng ký ngành nghề kinh doanh phù hợp với lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích; Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản theo quy định tại Nghị định 26/2019/NĐ-CP phù hợp với đối tượng đăng ký thực hiện; Các tài liệu chứng minh kinh nghiệm sản xuất giống; Báo cáo về đàn cá bố mẹ đáp ứng quy định tại Thông báo này; Quy trình công nghệ sản xuất giống kèm theo quyết định phê duyệt (ưu tiên công nghệ sản xuất giống được cơ quan có thẩm quyền công nhận).

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến ngày 25/6/2020. Hồ hơ tham gia Chương trình được nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. Địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ phận 1 cửa, Tổng cục Thủy sản, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Để biết chi tiết Thông báo liên hệ: Tại đây

Thu Hồng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!