Năm 2013, 42 dự án khuyến nông đã được triển khai

Chưa có đánh giá về bài viết

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức tổng kết hoạt động khuyến nông năm 2013. TS Phan Huy Thông, Giám đốc Trung tâm chủ trì.

Năm 2013, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã triển khai 42 dự án khuyến nông Trung ương với tổng kinh phí 116,5 tỷ đồng. Các dự án triển khai trên phạm vi toàn quốc, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới cho nông dân để thúc đẩy phát triển các sản phẩm chủ lực của ngành. 2013 cũng là năm kết thúc của 24 dự án giai đoạn 2011 – 2013. Đến nay, các dự án đều đã hoàn thành đúng kế hoạch, mục tiêu đề ra. Một số dự án đạt kết quả cao, có hiệu quả và tác động tốt tới sản xuất như: Dự án xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn; Dự án thâm canh, cải tạo vườn cây ăn quả; Dự án mô hình nuôi cá – lúa; Dự án phát triển chăn nuôi thủy cầm an toàn sinh học…

2013, mô hình cá – lúa đã mang lại hiệu quả cao – Ảnh: Duy Khương

Ngoài ra, các hoạt động sự kiện khuyến nông được Trung tâm thực hiện tốt định hướng “3 kết nối” đó là kết nối nông dân – thị trường; kết nối nông dân với khoa học công nghệ và kết nối nông dân với đào tạo. Kết quả, Trung tâm đã tổ chức 28 diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp, 5 hội thi, 9 hội chợ nông nghiệp… thu hút hàng trăm người tham gia. Đặc biệt, năm qua, Trung tâm đã mở rộng mạng lưới tuyên truyền trên khắp các báo đài, đồng thời mở rộng đối tượng tuyên truyền tới các đồng bào là người dân tộc thiểu số…

TS Phan Huy Thông nhận định, các đơn vị truyền thông đã thực hiện tốt nội dung chuyển tải giúp các cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý địa phương tiếp cận thông tin khoa học kỹ thuật, thị trường, học hỏi được cách làm ăn mới từ các mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay… góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, xóa đói giảm nghèo, ổn định kinh tế xã hội và chính trị tại các địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu những bài, phóng sự phân tích đánh giá về vai trò, hiệu quả của công tác khuyến nông, những bài mang tính chất định hướng sản xuất, thị trường.

Năm 2014, để công tác thông tin tuyên truyền đi đúng trọng tâm, phù hợp với định hướng của Bộ và nhu cầu của người sản xuất cũng như thích hợp với các vùng miền và mùa vụ, Trung tâm đề nghị các đơn vị cần bám sát các nhu cầu của người dân. Nội dung tập trung về tái cơ cấu ngành gắn với xây dựng nông thôn mới, an toàn vệ sinh thực phẩm, sản xuất an toàn, bền vững…

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!