Nam Định: Giám sát chặt an toàn vệ sinh nhuyễn thể 2 mảnh vỏ

Chưa có đánh giá về bài viết

Việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình nuôi nhuyễn thể 2 mảnh vỏ, đặc biệt là khâu thu hoạch là yếu tố quan trọng giúp nâng cao chất lượng sản phẩm tại địa phương.

Năm nay, lực lượng chức năng trong tỉnh Nam Định tiếp tục triển khai các biện pháp, quy trình nâng cao hiệu quả kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ tại các huyện Giao Thủy, Nghĩa Hưng. Đây là 2 vùng thuộc chương trình giám sát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ. Mỗi tháng Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản tổ chức 2 đợt lấy mẫu giám sát định kỳ, mỗi huyện lấy 1 mẫu ngao, 2 mẫu nước vùng nuôi và vùng khai thác ngao.

ngao sạch giao thủy

Sản phẩm ngao sạch Giao Thủy

Nhờ tích cực đẩy mạnh chương trình kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể mảnh 2 vỏ của ngành chức năng, đến nay các tổ chức đại diện tham gia chương trình đã nghiêm túc chấp hành các quy định kiểm soát an toàn thực phẩm trong thu hoạch. Các hộ nuôi, các cơ sở, doanh nghiệp thu mua sản phẩm cũng nâng cao ý thức tự giác thực hiện các quy định trong mọi quy trình mua con giống, chăm sóc đến thu hoạch. Theo đánh giá, việc kiểm soát an toàn thực phẩm trong thu hoạch đối tượng trên là cơ sở để xây dựng thương hiệu các sản phẩm thủy sản.

Hương Ly

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!