Nga: Sản lượng khai thác 6 tháng đạt 2,43 triệu tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Sản lượng thủy sản khai thác của Nga đạt 2,43 triệu tấn trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng 76.800 tấn (3,3%) so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại vùng Viễn Đông Nga, sản lượng khai thác đạt 1,8 tấn, tăng 5%, trong đó sản lượng cá minh thái đạt 1,2 tấn; cá trích Thái Bình Dương 237.500 tấn và cá tuyết Thái Bình Dương 75.000 tấn.

Ngày 1/6 chiến dịch khai thác cá hồi chính thức được khởi động ở Viễn Đông Nga. Đến 29/6 tổng sản lượng đạt 7.000 tấn (bao gồm 6.100 tấn ở Kamchatka), tăng 28% so với năm 2021 (khai thác cá hồi ở Nga được đánh giá và so sánh 2 năm 1 lần). Tổng sản lượng cá hồi khai thác năm 2023 ước đạt 500.000 tấn.

Sản lượng khai thác ở vựa cá phía bắc đạt 246.200 tấn, bao gồm 148.100 tấn cá tuyết, ở các khu vực miền tây đạt 52.800 tấn, tăng 7.6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khai thác thủy sản ở Nga năm 2023 ước đạt 5 triệu tấn. Nguồn: Undercurrent News

Sản lượng cá hồi khai thác ở biển Caspi là 54.100 tấn, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi ở biển Azov đạt 16.500 tấn. Đánh bắt ở vùng biển nước ngoài và vùng biển quốc tế đạt 235.300 tấn, tăng 4.2%.

Năm 2022 sản lượng khai thác đạt 4,88 triệu tấn, bao gồm 3,49 triệu tấn đánh bắt ở Viễn Đông. Bộ nông nghiệp Nga dự đoán tổng sản lượng thủy sản khai thác năm 2023 của quốc gia này có thể đạt 5 triệu tấn.

An Vy

Theo Undercurrent News

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!