Nghệ An: Quý I/2023, sản xuất thủy sản đạt hơn 17.300 tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, quý I/2023 tình hình sản xuất thủy sản của tỉnh được duy trì và phát triển ổn định. Tổng sản lượng thủy sản quý I năm 2023 ước đạt 56.182,8 tấn, tăng 5,12%.

Cụ thể, diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn quý I/2023 ước đạt 18.049,5 ha, tăng 4,43%. Trong đó: Diện tích nuôi cá 17.226 ha, tăng 4,37%; diện tích nuôi tôm 615,5 ha, tăng 3,62%; diện tích thủy sản khác 208 ha, tăng 4,52%.

Tổng sản lượng thủy sản quý I/2023 ước đạt 56.182,8 tấn, tăng 5,12%. Trong đó: Cá 47.990 tấn, tăng 4,98%; tôm 750,2 tấn, tăng 5,4%; thủy sản khác 7.442,6 tấn, tăng 5,98%. Sản lượng khai thác ước đạt 38.847 tấn, tăng 2,08%. Trong đó cá 32.379 tấn, tăng 1,28%; tôm 425 tấn, tăng 4,73% và thủy sản khác 6.043 tấn, tăng 6,39%. 

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý I/2023 ước đạt 17.335,8 tấn, tăng 12,62%. Trong đó: Cá 15.611 tấn, tôm 325,2 tấn, thủy sản khác 1.399,6 tấn. Nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển khá trên mọi phương diện: Trình độ người nuôi được nâng cao, áp dụng công nghệ hiện đại, diện tích nuôi được mở rộng, đối tượng nuôi và hình thức nuôi ngày một đa dạng.

Ngoài ra, trong quý đầu tiên năm 2023, sản xuất con giống ước đạt 658 triệu con, tăng 6,82%. Trong đó: tôm 439,5 triệu con, cá 179 triệu con, thủy sản khác 39,5 triệu con.

Mộc Trà

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!