T5, 07/03/2024 07:58

Nghệ An: Tuyệt đối không cho tàu cá chưa đủ điều kiện đi khai thác

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ khẩn cấp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) quy định trên địa bàn tỉnh đến tháng 4/2024.

Mục đích của kế hoạch này là triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024.

Theo Kế hoạch được đưa ra, UBND tỉnh thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra nhiệm vụ chống khai thác IUU tại các huyện, thị xã, Đồn Biên phòng tuyến biển, các cảng cá trên địa bàn tỉnh. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong nhiệm vụ chống khai thác IUU.

Tỉnh Nghệ An kiên quyết không cho tàu cá chưa đủ điều kiện theo quy định đi khai thác. Ảnh minh họa.

Về quản lý và theo dõi hoạt động tàu cá

Sở NN&PTNT rà soát, thống kê số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh, cung cấp danh sách tàu cá chưa cấp giấy phép khai thác, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, chưa lắp thiết bị giám sát hành trình tàu cá, tàu cá mất tín hiệu quá 6 giờ trên biển… cho các đơn vị liên quan để quản lý, xử lý theo quy định.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các Đồn Biên phòng tuyến biển quản lý chặt chẽ tàu cá, tuyệt đối không cho tàu cá chưa đủ điều kiện theo quy định đi khai thác.

UBND các huyện, thị xã ven biển chỉ đạo UBND các xã, phường làm việc với các chủ tàu cá trong danh sách do Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cung cấp, yêu cầu ngư dân cam kết không đi khai thác khi chưa đủ điều kiện; lập dữ liệu (hình ảnh, vị trí tàu neo đậu, thông tin chủ tàu…) đối với các tàu cá thuộc nhóm tàu chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, chưa đăng ký, đăng kiểm, hết hạn giấy phép, tàu cá nằm bờ không đi khai thác.

UBND các huyện, thị xã rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ số lượng tàu cá “3 không” trên địa bàn để phục vụ cho việc đăng ký tàu cá, cấp phép khai thác ngay khi Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác

Sở NN&PTNT chỉ đạo Ban Quản lý cảng cá, Tổ liên ngành thanh tra kiểm soát nghề cá kiểm tra, đối chiếu nhật ký khai thác với dữ liệu giám sát tàu cá, đảm bảo có chất lượng; lập Biên bản vi phạm hành chính và chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư hướng dẫn UBND các huyện, thị xã ven biển tổ chức giám sát sản lượng bốc dỡ tại các bến cá truyền thống, đảm bảo sản lượng thủy sản khai thác được giám sát đầy đủ.

Về thực thi pháp luật, xử lý hành chính

Sở NN&PTNT lập danh sách tàu cá mất tín hiệu VMS quá 6 giờ nhưng không nhắn tin xác nhận vị trí trên biển, tàu cá mất tín hiệu quá 10 ngày trên biển nhưng không về sửa chữa…; tập trung nguồn lực tổ chức tuần tra kiểm soát trên các vùng biển tỉnh Nghệ An, xử lý tàu cá vi phạm, đặc biệt là tàu cá khai thác sai vùng.

Sở NN&PTNT chỉ đạo các Tổ công tác liên ngày thanh tra kiểm soát nghề cá lập Biên bản vi phạm hành chính đối với các tàu cá vi phạm các quy định (về đánh dấu tàu cá, nhật ký khai thác, khai thác sai vùng…), chuyển hồ sơ cho các cơ quan có thẩm quyền để xử phạt.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức xác minh, lập hồ sơ xử lý các tàu cá vi phạm quy định, đặc biệt là vi phạm về quy định duy trì tín hiệu thiết bị VMS, khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài, đảm bảo 100% các tàu cá vi phạm phải bị xử lý đến cùng.

UBND các huyện, thị xã ven biển tổ chức xác minh, lập hồ sơ xử lý vi phạm tàu cá theo thẩm quyền; ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính các chủ tàu cá khi nhận được Biên bản vi phạm hành chính của Tổ công tác liên ngành, Đoàn kiểm tra chống khai thác IUU theo quy định.

UBND các huyện, thị xã ven biển tổ chức các chiến dịch thông tin truyền thông về công tác chống khai thác IUU; Chỉ đạo UBND các xã, phường nắm bắt tình hình, vị trí cụ thể tàu cá trên địa bàn; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, phường, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác chống khai thác IUU. Đồng thời, thực hiện xử lý các tàu cá vi phạm mất kết nối giám sát hành trình trong chuyến khai thác khi được các đơn vị cung cấp.

Phạm Thu

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!