Nhiều giải pháp quản lý nuôi ngao, nhuyễn thể

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Nhằm chủ động quản lý và tổ chức sản xuất, thúc đẩy phát triển nuôi ngao, nhuyễn thể theo hướng bền vững, hạn chế thấp nhất thiệt hại cho người nuôi, Tổng cục Thủy sản đã ban hành Công văn số 488/TCTS-NTTS hướng dẫn, tăng cường quản lý nuôi ngao, nhuyễn thể.

Theo đó, Tổng cục Thủy sản đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố ven biển chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người nuôi ngao, nhuyễn thể tuân thủ các quy định quản lý vùng nuôi của địa phương. Triển khai ngay các khuyến cáo qua các bản tin cảnh báo môi trường vùng nuôi của Viện Nghiên cứu NTTS I, II, III và các hướng dẫn kèm theo. Đồng thời, cùng các cơ quan chức năng, chuyên môn của địa phương làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm môi trường nước làm ảnh hưởng đến vùng nuôi ngao, nhuyễn thể. 

Bên cạnh đó, cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn cho người nuôi tại địa phương các biện pháp kỹ thuật quản lý vùng nuôi ngao và tổ chức kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong nuôi ngao, nhuyễn thể. Xử lý nghiêm các trượng hợp vi phạm.

Hải Lý

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!