T6, 25/11/2022 11:06

Những mô hình nuôi tôm “3 Tốt” tại các địa phương

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Dưới đây là những mô hình nuôi tôm “3 Tốt” tại các địa phương của Công ty TNHH Uni-President Việt Nam:

Quy trình nuôi

– Nước được cấp vào ao xử lý: Xử lý bằng thuốc tím với liều lượng 2 kg/1.000 m3 nước, sau 24h xử lý bằng Clorin với liều lượng 15 kg/1.000 m3 nước. Sau  24h cấp vào ao gièo.

– Khách hàng thả 30 vạn đã bao gồm khuyến mãi. Mật độ ao gièo khoảng 750 con/m2.

– Ngày 16/8/2022 Đại lý tiến hành thả giống.

– Kết  quả thu hoạch:  Tôm 85 ngày, size 50 con/kg, tổng thu 7,1 tấn (lãi trên nửa tỷ đồng).

– Mô hình thứ 2 đang tiếp tục nuôi  về 90 ngày, dự  kiến size 45 con, sản lượng khoảng 7,6 tấn.

Đánh giá của khách hàng

1. Mô hình không thay đổi kết cấu ao nuôi, dễ thực hiện.

2. Quy trình chủ yếu sử dụng vi sinh, không sử dụng kháng sinh, Ít thay nước, chi phí thấp và hiệu quả cao.

3. Tốc độ phát triển của tôm rất tốt, so với những ao thả cùng thời điểm về 60 ngày, mô hình “3 Tốt” lớn hơn từ 15 – 20 con/kg.

4. Hiện tại đại lý và khách hàng khu vực đã và đang bắt đầu triển khai mô hình “3 Tốt” trên toàn khu vực.

Đánh giá của khách hàng

1. Quy trình nuôi giữ được màu nước ổn định, chủ yếu dùng vi sinh BSL, Unilight và 3K.

2. Không dùng kháng sinh.

3. Dùng các sản phẩm bổ gan, đường ruột của Uni-President như: HerbPro, Gut-Pro và bổ sung khoáng hàng ngày: King khoáng, Camax để trộn cho ăn.

4. Hạn chế thay nước nhiều, thay vào đó bổ sung nhiều vi sinh có lợi.

5. Khách hàng rất hài lòng về quy trình này của Uni-President. Mong Công ty tiếp tục giúp nhiều bà con nuôi tôm hơn nữa.

Giới thiệu khu nuôi

– Ao gièo diện tích: 1.000 m2

– 2 ao nuôi mỗi ao diện tích: 1.000 m2

– 2 ao xử lý diện tích: 1.000 m2

– 2 ao lắng 2.000 m2

Quy trình nuôi

– Nước được cấp vào ao xử lý: xử lý bằng thuốc tím với liều lượng 5 ppm, sau 24h xử lý bằng Clorin với liều lượng 15 ppm. Sau  24h cấp vào ao gièo.

– Khách hàng thả 50 vạn giống đã bao gồm khuyến mãi. Mật độ ao gièo khoảng 500 con/m2.

– Ngày 8/9/2022 đại lý tiến hành thả giống.

– Sau khi gièo 27 ngày size đạt khoảng 900 con/kg khách hàng tiến hành san ra ao nuôi. Mật độ ao nuôi lúc này khoảng 225 con/m2.

– Sau 40 ngày nuôi, size tôm đạt khoảng  230 con/kg. Lúc này đại lý tiếp tục san thưa ra 2 ao nuôi và nuôi về size lớn. Tốc độ phát triển được đại lý đánh giá rất tốt.

– Khu nuôi anh Kiên, khu vực Mỹ Xuyên – Sóc Trăng là khách hàng lớn của đại lý, sau 52 ngày nuôi size đạt 95 con/kg.

Những mô hình đang thực hiện

Anh Song, khu vực Mỹ Xuyên – Sóc Trăng, đang triển khai mô hình, mật độ 1.600 con/m2. Tôm khỏe phát triển tốt.

Đánh giá của khách hàng:

1. Mô hình không thay đổi kết cấu ao nuôi. Dễ thực hiện.

2. Quy trình chủ yếu sử dụng vi sinh, không dùng kháng sinh, ít thay nước, chi phí thấp và hiệu quả cao.

3. Tốc độ của tôm phát triển rất tốt, so với những ao thả cùng thời điểm về 60 ngày, mô hình “3 Tốt” lớn hơn từ 15 – 20 con/kg.

4. Hiện tại đại lý và khách hàng khu vực đã và đang bắt đầu triển khai mô hình “3 Tốt” trên toàn khu vực.

Giới thiệu khu nuôi

– Ao gièo diện tích: 1.200 m2

– Ao nuôi diện tích: 1.100 m2

– 2 ao xử lý diện tích: 1.100 m2/ao

Quy trình nuôi

– Nước được cấp vào ao xử lý: Xử lý bằng thuốc tím với liều lượng 5 kg/1.000 m3 nước, sau 24h xử lý bằng Clorin với liều lượng 15 kg/1.000 m3 nước. Sau  24h kiểm tra nồng độ clo, không còn tồn dư clo tiến hành cấp vào ao gièo.

– Khách hàng thả 50 vạn đã bao gồm KM. Mật độ ao gièo khoảng 417 con/m2.

– Ngày 31/8/2022 đại lý tiến hành thả giống.

– Sau khi gièo được khoảng 30 ngày size đạt khoảng 450 con/kg. Đại lý tiến hành san ra ao nuôi. Mật độ ao nuôi lúc này khoảng 260 con/m2.

– Sau 58 ngày nuôi, size tôm đạt khoảng 75 con/kg. Lúc này đại lý tiếp tục san thưa ra 2 ao nuôi và nuôi về size lớn. Tốc độ phát triển được đại lý đánh giá rất tốt.

Những mô hình đang thực hiện

Khu nuôi Anh Suối, khách hàng đại lý đang triển khai mô hình

Đánh giá khách hàng:

1. Mô hình không thay đổi kết cấu ao nuôi, dễ thực hiện.

2. Quy trình chủ yếu sử dụng vi sinh, không sử dụng kháng sinh, ít thay nước, chi phí thấp và hiệu quả cao.

3. Tốc độ phát triển của tôm tốt, so với những ao thả cùng thời điểm về 58 ngày, mô hình “3 Tốt” lớn hơn từ 20 – 30 con/kg so với những mô hình khác.

4. Hiện tại đại lý và khách hàng khu vực đã và đang bắt đầu triển khai mô hình “3 Tốt” cho khách hàng.

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!