Ninh Bình: 8 tháng, sản lượng thủy sản ước đạt 43,6 nghìn tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo cơ quan chức năng, sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm tỉnh Ninh Bình ước đạt 43,6 nghìn tấn, tăng 5,9% (tăng 2,4 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm 2022.

Tháng 8 vừa qua, các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiến hành thu hoạch các con nuôi đạt kích cỡ thương phẩm, cung cấp kịp thời cho nhu cầu của thị trường tăng cao do các hoạt động ngành dịch vụ ăn uống phục hồi nhanh sau ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ảnh minh họa

Tại vùng nuôi thuỷ sản nước lợ của huyện Kim Sơn, thời điểm này các hộ nuôi trồng thủy sản đang trong giai đoạn tập trung thu hoạch sản phẩm nuôi vụ 1 và tu sửa lại ao đầm, xử lý nước để thả giống vụ 2. Do biến động của độ mặn trong vùng nuôi nên việc sản xuất ngao giống trong tháng giảm. Sản lượng thủy sản tháng 8 ước đạt 6,0 nghìn tấn, tăng 6,3% (tăng 0,4 nghìn tấn) so với cùng tháng năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 5,4 nghìn tấn, tăng 7,0%; sản lượng khai thác ước đạt 0,6 nghìn tấn, tăng 0,3%.

Như vậy, tính chung lại, sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm ước đạt 43,6 nghìn tấn, tăng 5,9% (tăng 2,4 nghìn tấn) so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 39,1 nghìn tấn, tăng 6,7% (tăng 2,5 nghìn tấn); sản lượng khai thác ước đạt 4,5 nghìn tấn, giảm 0,9%. Sản lượng cá ước đạt 23,2 nghìn tấn, tăng 2,5%, tôm ước đạt 2,3 nghìn tấn, tăng 12,3%, thủy sản khác ước đạt 18,1 nghìn tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

An Nhiên

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!