Ninh Thuận: Tập trung phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc thù

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Mới đây, UBND Ninh Thuận đã ban hành Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực được đặc biệt chú trọng.

Theo đó, một trong các Chương trình ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là chuyển giao, nhân rộng công nghệ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh.

Một trong những vùng nuôi tôm tại tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Aquamina

Mục tiêu của Chương trình là lựa chọn một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù, có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh để tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phát triển thành các sản phẩm chủ lực; hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ xây dựng các vùng, cánh đồng lớn ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ gắn với chế biến, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường xuất khẩu; đẩy mạnh nhân rộng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi; thúc đẩy đầu tư đổi mới công nghệ để Ninh Thuận thành trung tâm sản xuất tôm giống có chất lượng cao của cả nước; ứng dụng công nghệ cao để phát triển nuôi tôm công nghiệp và các đối tượng có lợi thế khác; nghiên cứu cơ sở khoa học, giải pháp nuôi hải sản tầng biển sâu.

Chương trình sẽ tập trung nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng các loại giống cây trồng vật nuôi đặc thù, có năng suất chất lượng cao, ổn định và lợi thế cạnh tranh; phòng trừ các loại sâu, bệnh trên cây, con, nhất là tôm giống; phân loại đất, cải tạo đất làm cơ sở cho sản xuất nông nghiệp thích hợp; chế biến, bảo quản sau thu hoạch, vận chuyển, cung ứng các sản phẩm nông, lâm, thủy sản đặc thù, thế mạnh của tỉnh.

Cùng đó, nghiên cứu, ứng dụng quy trình, kỹ thuật canh tác, cơ khí hóa, tự động hóa tưới tiêu, làm đất, bón phân; nhà kình, nhà lưới; sản xuất nông, lâm, thủy sản kết hợp với du lịch sinh thái, xử lý môi trường, chất thải. Đồng thời, nghiên cứu, tổ chức các cơ sở sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ số trong sản xuất và quản lý, nhất là các cơ sở sản xuất tôm giống; nghiên cứu các giải pháp xúc tiến xây dựng, quảng bá thương hiệu…

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!