T2, 06/07/2020 10:43

Ninh Thuận: Hỗ trợ ngư dân bám biển

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong những năm qua, các chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển của Trung ương và địa phương đã được các cấp Chính quyền tỉnh Ninh Thuận tích cực triển khai, góp phần đem lại niềm tin, động viên ngư dân đang ngày đêm bám biển khai thác hải sản, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Thực hiên Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ  tướng Chính phủ, ngư dân trong tỉnh đã nhận hỗ trợ bảo hiểm, xăng dầu  hơn 62,8 tỷ đồng. Cùng với Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg về một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản, ngư dân cũng đã được hỗ trợ hơn 1,04 tỷ đồng. Tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư xây dựng và mở rộng 3 cảng cá (Đông Hải, Ninh Chữ, Cà Ná) và bến cá Mỹ Tân. 

Ngư dân đầu tư đóng mới tàu thuyền công suất lớn,khai thác hải sản xa bờ.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ triển khai nhiều khóa đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, chuyển giao khoa học-kỹ thuật trong khai thác thủy sản, giúp cho bà con ngư dân nâng cao kiến thức, đủ năng lực đưa tàu vươn khơi khai thác ngày càng hiệu quả.

Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản Tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương vận động ngư dân đã thành lập được 63 tổ,đội/274 tàu tham gia, hợp tác giúp nhau trong khai thác, tiêu thụ sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm đánh bắt hải sản và hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố trên biển, đồng thời góp phần bảo vệ an ninh trật tự, chủ quyền biên giới biển đảo.  

Với chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng và Nhà nước đã và đang  thực sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả to lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền tích cực, nhiều tàu cá có công suất cao được đầu tư sắm mới. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy ngư dân bám biển, khai thác hải sản xa bờ phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc. 

Bích Liên

tamnhin.net

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!