Ninh Thuận: Tổng kết tình hình nuôi tôm thương phẩm năm 2012

Chưa có đánh giá về bài viết

Sáng ngày 22/12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình nuôi tôm thương phẩm, giới thiệu và nhân rộng các mô hình nuôi tôm năm 2012, ứng phó thành công với hội chứng tôm chết sớm (EMS) cho các hộ nuôi trên địa bàn.

Trong năm qua, toàn tỉnh đã thực hiện nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) với tổng diện tích 2.182 ha, tăng 31% so với kế hoạch, trong đó diện tích tôm thả nuôi có 1.470 ha, vượt 40% kế hoạch năm. Tuy tăng diện tích nhưng sản lượng thu hoạch NTTS chỉ đạt 11.979 tấn, bằng 94% kế hoạch năm.

Hội nghị tổng kết tình hình nuôi tôm thương phẩm, giới thiệu và nhân rộng các mô hình nuôi tôm năm 2012

Về kế hoạch NTTS năm 2013, theo định hướng của ngành NN&PTNT, sẽ phát triển NTTS theo hướng bền vững với môi trường, tập trung tìm hiểu kỹ thuật và nhân rộng các mô hình nuôi tôm thành công năm 2012 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quản lý chất lượng tôm giống, chế phẩm sinh học dùng trong nuôi tôm nhằm hạn chế tối đa hội chứng hoại tử gan tụy cấp (AHPNS). Cụ thể thực hiện nuôi TS thương phẩm đạt diện tích 2.050 ha, trong đó có 400 ha diện tích nuôi nước ngọt, 1.300 ha diện tích nuôi nước lợ (tôm) và 305 ha diện tích nuôi nước mặn; phấn đấu đạt sản lượng 12.272 tấn TS thương phẩm. Về sản xuất giống TS, phấn đấu đạt sản lượng 4 tỷ con tôm sú giống, 12,5 tỷ con tôm thẻ chân trắng giống, 30 triệu giống TS nước ngọt và 70 triệu giống TS khác…

Bạch Thương

Báo Ninh Thuận

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!