Phê duyệt đề án về chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Ngày 29/9/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1971/QĐ-BCT về Kế hoạch giai đoạn 2021 – 2025 thực hiện Quyết định số 1968/-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” với 4 nội dung cơ bản.

Cụ thể: Nâng cao nhận thức, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; Xây dựng hệ sinh thái xúc tiến thương mại số thống nhất, phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật theo quy định, đảm bảo khả năng vận hành thông suốt, nâng cấp, mở rộng, kết nối, liên thông chia sẻ dữ liệu; Hỗ trợ các tổ chức đơn vị, doanh nghiệp/cá nhân có nhu cầu kết nối, tổ chức và tham gia nền tảng Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; Hoàn thiện cơ chế chính sách ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!