Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020

Chưa có đánh giá về bài viết

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh đến năm 2020, trong đó có mục tiêu là phấn đấu đạt diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) là 3.180 ha, 744 lồng bè vào năm 2015 và 4.640 ha, 840 lồng bè vào năm 2020. Quy hoạch nêu rõ đến năm 2020, sản lượng giống cung cấp cho NTTS đạt 861 triệu con, tổng sản lượng thủy sản đạt 320.500 tấn, giá trị sản lượng đạt 1.806 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu đạt 250 triệu USD và thu hút 23.431 lao động.

Tăng diện tích và sản lượng cá tra là một trong những mục tiêu quan trọng trong quy hoạch phát triển thủy sản của tỉnh.

Cũng theo quy hoạch được duyệt, Long Hồ là huyện trọng điểm phát triển về NTTS đặc biệt là nuôi cá tra xuất khẩu và nuôi lồng bè. Đến năm 2020, diện tích NTTS của huyện đạt 945 ha, tốc độ tăng trưởng diện tích trung bình là 7,6%/năm, sản lượng NTTS đạt 85.529 tấn, tốc độ tăng trưởng trung bình đạt 10,15%/năm.

Riêng TP Vĩnh Long và Bình Minh sẽ hạn chế phát triển NTTS do quy hoạch phát triển hạ tầng, các huyện còn lại được quy hoạch diện tích và sản lượng tăng dần đến năm 2020.

L.Sơn

Báo Vĩnh Long

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!