Phí và lệ phí trong quản lý chất lượng vật tư NTTS

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư NTTS. Thông tư áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư NTTS, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực này.

Theo dự thảo, mức thu dự kiến như sau: Lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy vật tư NTTS nhập khẩu là 50.000 đồng/lần. Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận vật tư NTTS nhập khẩu là 470.000 đồng/lần. Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường NTTS từ 1,5 – 5,7 triệu đồng/lần. Phí thẩm định công nhận hoặc chỉ định, giám sát phòng kiểm nghiệm, phòng thử nghiệm trong lĩnh vực NTTS là 5,7 triệu đồng/lần.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ một số khoản phí, lệ phí. Cụ thể, bãi bỏ lệ phí công nhận chất lượng vật tư nông nghiệp được phép lưu hành tại Việt Nam; bãi bỏ phí thẩm định cấp giấy chứng nhận lưu hành sản phẩm vật tư NTTS. Tổ chức thu lệ phí là Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tổ chức thu phí gồm: Tổng cục Thủy sản; Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Nuôi trồng thủy sản; cơ quan quản lý Nhà nước về thủy sản các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tổ chức thu phí, lệ phí nộp toàn bộ số tiền phí, lệ phí thu được vào ngân sách Nhà nước, trừ trường hợp quy định dưới đây. Nguồn chi phí trang trải cho việc thực hiện công việc và thu phí do ngân sách Nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách Nhà nước.

Trường hợp tổ chức thu phí là đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan Nhà nước thuộc diện được khoán chi phí hoạt động từ nguồn thu phí đối với các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí thì được trích lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định. Nộp 10% tiền phí thu được vào ngân sách Nhà nước.

Hải Lý

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!