Phú Thọ: Hiệu quả từ sản xuất và nuôi thương phẩm cá bỗng

Chưa có đánh giá về bài viết

Qua thời gian triển khai, đề tài “Ứng dụng công nghệ sinh sản nhân tạo và thử nghiệm nuôi thương phẩm cá bỗng tại Phú Thọ” đã có kết quả khả quan, mở ra triển vọng nuôi trồng mới cho người dân địa phương.

Đề tài do Chi cục Thủy sản Phú Thọ nghiên cứu triển khai thực hiện, được tiếp nhận thành công 3 quy trình công nghệ, gồm quy trình nuôi vỗ cá bỗng bố mẹ, quy trình sinh sản nhân tạo cá bỗng và quy trình ương nuôi cá bỗng. Chi cục đã nghiên cứu 2 loại mô hình: Nuôi cá bỗng trong ao đất sử dụng thức ăn xanh kết hợp với thức ăn công nghiệp, đối chứng là sử dụng hoàn toàn thức ăn xanh và mô hình nuôi cá lồng sử dụng thức ăn xanh kết với thức ăn công nghiệp, đối chứng là sử dụng hoàn toàn thức ăn xanh.

cá bỗng

Cá bỗng nuôi thương phẩm cho giá trị kinh tế cao

Sau 2 năm thực hiện, mô hình cho kết quả: Tỷ lệ thành thục đạt trên 50%, tỷ lệ đẻ đạt hơn 73%, tỷ lệ thụ tinh đạt hơn 55%, tỷ lệ nở 62%, tỷ lệ ương từ bột lên hương đạt 51%… Đặc biệt, mô hình nuôi thương phẩm cá bỗng trong ao đất sử dụng thức ăn xanh kết hợp với thức ăn công nghiệp thu được lợi nhuận hơn 126 triệu đồng/ha. Mô hình nuôi thương phẩm cá bỗng trong lồng sử dụng thức ăn công nghiệp kết hợp với thức ăn xanh thu được lợi nhuận 172 triệu đồng/lồng 100 m3 trong thời gian nuôi 20 tháng.

Mai Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!