Phục tráng và phát triển nguồn gen hai loài thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

Mới đây, Bộ NN&PTNT đã chính thức phê duyệt danh mục đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu phục tráng và phát triển giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản đặc sản địa phương thực hiện từ năm 2020.

Cụ thể về thủy sản, sẽ nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cua Cà ra (Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853), thời gian thực hiện từ năm 2020 đến 2023 bằng hình thức tuyển chọn; Nghiên cứu phục tráng và phát triển nguồn gen cá Bè vẫu (Caranx ignobilis Forsskal, 1775), thực hiện từ năm 2020 đến 2022 bằng hình thức tuyển chọn. Mục đích của các đề tài này là nhằm phát triển sản xuất và góp phần tái tạo nguồn lợi với hai loài thủy sản đặc sản.

Bộ NN&PTNT giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường chủ trì hướng dẫn và tổ chức tuyển chọn đơn vị chủ trì, cá nhân chủ nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!