Quảng Nam: Sản lượng tôm nuôi của Núi Thành năm 2012 đạt hơn 4.600 tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Kết thúc nuôi tôm vụ 2 năm nay, huyện Núi Thành thu 1.984 tấn tôm trên diện tích 241ha ao nuôi.

Như vậy, qua 2 vụ nuôi tôm của năm nay, toàn huyện đạt sản lượng 4.662 tấn. Do tình trạng nước bị ô nhiễm lại thiếu vốn và sợ thua lỗ nên người nuôi tôm rất dè dặt khi thả nuôi. Năm nay, diện tích tôm nuôi vụ 2 ở Núi Thành giảm nhiều so với vụ 1 vì nhiều hộ nuôi thua lỗ hoặc không có lãi, mặt khác, môi trường nước tiếp tục bị ô nhiễm đe dọa tôm nuôi.

Văn Phin

Báo Quảng Nam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!