Quảng Trị: Mẫu hải sản xét nghiệm đảm bảo an toàn

Chưa có đánh giá về bài viết

Từ ngày 5 – 27/5, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Trị đã lấy 27 mẫu hải sản, trong đó có 19 mẫu hải sản gần bờ, 8 mẫu hải sản xa bờ.

Số mẫu này được gửi vào xét nghiệm ở Trung tâm Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản vùng 2 tại Đà Nẵng. Kết quả phân tích 3 chỉ tiêu kim loại nặng gồm chì, thủy ngân và cadimi của 21 mẫu hải sản ở tỉnh Quảng Trị đều nằm trong giới hạn cho phép.

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Quảng Trị cho biết: Chi cục tiếp tục lấy mẫu giám sát mức độ an toàn của hải sản với tần suất hải sản xa bờ 3 ngày/1 mẫu, hải sản gần bờ 1 ngày/1 mẫu.

Minh Dương

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!