T2, 06/07/2020 11:22

Quy chế đường dây nóng về nghề cá Việt Nam – Trung Quốc

Chưa có đánh giá về bài viết

Quy chế được ban hành tại Quyết định số 79/2014/QÐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy định sử dụng đường dây nóng Việt Nam – Trung Quốc về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển.

Theo đó, quy định nội dung, quy trình và trách nhiệm phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin và giải quyết các vụ việc liên quan tranh chấp nghề cá trên biển; sự cố nghề cá trên biển; tránh nạn khẩn cấp; xử lý tàu cá và ngư dân… về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển. Cơ quan đầu mối triển khai Quy định sử dụng đường dây nóng phía Việt Nam là Cục Kiểm ngư. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2014.

Quy chế ra đời giúp ngư dân yên tâm bám biển – Ảnh: Huy Hùng

Theo đó, Cục Kiểm ngư gửi thông tin cho cơ quan chủ trì xử lý trong thời gian không quá 30 phút kể từ khi nhận được thông tin. Cơ quan chủ trì xử lý trong thời gian không quá 1 giờ đối với trường hợp tránh nạn khẩn cấp; 2 giờ đối với sự cố nghề cá trên biển; 20 giờ đối với trường hợp tranh chấp nghề cá trên biển; 40 giờ đối với trường hợp bắt giữ, xử lý tàu cá và ngư dân kể từ khi nhận thông tin từ cơ quan đầu mối.

Lâm Du

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!