Quy định mới về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Ngày 6/4/2011, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát ký ban hành Thông tư số 23/2011/TT-BNNPTNT về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý chất lượng thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/10/2010.

Theo nội dung của Quy chế mới này, nhiều quy định trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu thủy sản chặt chẽ hơn. Trong đó đáng chú ý là các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản sẽ bị đình chỉ Quyết định công nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP nếu: Cơ sở vi phạm quy định về kiểm soát, sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm hoặc cơ sở thu mua, sử dụng nguyên liệu từ các hộ nuôi thủy sản, vùng nuôi thủy sản và vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ bị cấm hoặc đình chỉ thu hoạch. Và trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ vi phạm, cơ quan kiểm tra, công nhận ra quyết định đình chỉ hiệu lực công nhận Cơ sở đủ điều kiện đảm bảo VSATTP và tạm thời đình chỉ việc sử dụng mã số công nhận được cấp. Bên cạnh đó, việc cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo VSATTP sẽ được thực hiện trong điều kiện: Giấy chứng nhận bị mất, bị hư hỏng, Cơ sở có thay đổi hay bổ sung thông tin liên quan đến tên, địa chỉ hoặc loại hình sản xuất hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận, xin cấp lại. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, cơ quan kiểm tra, công nhận phải cấp lại cho cơ sở.

Ảnh: Phan Thanh Cường

Đối với hàng hóa thủy sản xuất khẩu ở dạng tươi, sống, cơ quan kiểm tra cấp Giấy chứng nhận cho lô hàng đạt yêu cầu trong thời hạn không quá một ngày làm việc. Đồng thời, sản phẩm thủy sản đã qua sơ chế, chế biến đưa ra thị trường tiêu thụ trong nước phải đáp ứng một trong các điều kiện là được sản xuất, kinh doanh tại cơ sở sơ chế, chế biến, lưu giữ, bảo quản đã được công nhận đủ điều kiện đảm bảo VSATTP; hoặc đã được xác nhận công bố hợp quy.

Bên cạnh đó, theo quy định mới này, sẽ bãi bỏ quy chế kiểm tra và chứng nhận chất lượng VSATTP hàng hóa thủy sản, các thủ tục kiểm tra và tăng cường kiểm tra chứng nhận chất lượng, VSATTP và miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, VSATTP hàng hóa thủy sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày ký ban hành.

Ban Pháp Luật – Bạn Đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!