T4, 04/08/2021 03:55

Quy định tiêu chí phân loại cảng biển

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới quy định tiêu chí cảng biển. Theo đó, sẽ có 3 tiêu chí để đánh giá, phân loại cảng biển Việt Nam.

Cụ thể, tiêu chí để đánh giá, phân loại các cảng biển tại Việt Nam, gồm: Tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển và tiêu chí về quy mô của cảng biển. 

Thứ hai là tiêu chí về phạm vi ảnh hưởng của cảng biển: được đánh giá dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, qua các chỉ tiêu chí: Cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng và có chức năng trung chuyển quốc tế hoặc cảng cửa ngõ quốc tế; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của cả nước hoặc liên vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của vùng; cảng biển phục vụ cho việc phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Thứ ba là tiêu chí về quy mô của cảng biển: Tiêu chí này được đánh giá trên cơ sở sản lượng hàng hóa thông qua và cỡ trọng tải tàu được tiếp nhận tại cảng biển.

Việc đánh giá, phân loại cảng biển theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 100 điểm. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng tiêu chí. Dựa vào đó, cảng biển được đánh giá và phân thành 4 loại: Cảng biển đặc biệt, loại I, loại II, loại III.

Cục Hàng hải Việt Nam định kỳ 5 năm một lần vào tháng 1 của năm đầu tiên hoặc căn cứ tình hình phát triển thực tế tại cảng biển lập danh mục cảng biển, đánh giá, phân loại cảng biển trình Bộ Giao thông vận tải.

Bảo Hân

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!