Quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Chưa có đánh giá về bài viết

(Thủy sản Việt Nam) – Hỏi: Trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, trách nhiệm của tổ chức cá nhân được quy định như thế nào?

Các tổ chức, cá nhân tham gia khai thác thủy sản buộc phải nắm bắt được chủng loại, kích cỡ các loài thủy sản được phép khai thác – Ảnh: Vũ Mưa

 

Trả lời: Trong Điều 7, Điều 8 Chương II – Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (Luật Thủy sản 2003) quy định đối với tổ chức, cá nhân như sau:

– Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản.

– Tiến hành hoạt động thủy sản hoặc có các hoạt động khác ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống, di cư, sinh sản của các loài thủy sản phải tuân theo quy định của Luật này, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về tài nguyên nước và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

– Khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ các công trình có liên quan đến môi trường sống, di cư, sinh sản của các loài thủy sản phải thực hiện việc đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

– Khai thác thủy sản bằng đặt đăng, đáy hoặc bằng phương pháp ngăn, chắn khác ở các sông, hồ, đầm, phá phải dành hành lang cho các loài thủy sản di chuyển theo quy định của UBND địa phương.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ thực hiện việc bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Đồng thời, phải nắm bắt được:

– Danh mục các loài thủy sản đã được ghi trong Sách Đỏ Việt Nam và các loài thủy sản khác bị cấm khai thác; danh mục các loài thủy sản bị cấm khai thác có thời hạn và thời gian cấm khai thác;

– Các phương pháp khai thác, loại nghề khai thác, ngư cụ bị cấm sử dụng hoặc bị hạn chế sử dụng;

– Chủng loại, kích cỡ tối thiểu các loài thủy sản được phép khai thác, mùa vụ khai thác;

– Khu vực cấm khai thác và khu vực cấm khai thác có thời hạn.

Ban Pháp luật – Bạn đọc

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!