T2, 06/07/2020 02:10

Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão

Chưa có đánh giá về bài viết

Nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 665/QĐ-TTg ngày 20/5/2020.

Mục tiêu của quy hoạch là căn cứ để hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ngành thủy sản, xây dựng các trung tâm nghề cá lớn; tăng cường công tác quản lý nghề cá; đảm bảo an toàn cho tàu cá và ngư dân; đáp ứng nhu cầu dịch vụ hậu cần, neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm tổn thất sau thu hoạch; góp phần chống khai thác IUU; hình thành đầu mối giao thương trong nước và quốc tế.

Trên cơ sở đó, đánh giá các yếu tố, điều kiện tự nhiên, nguồn lực, bối cảnh và thực trạng phân bố, sử dụng không gian tác động đến hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; hiện trạng hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá; đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão thời kỳ trước. Dự báo nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ khai thác thủy sản đáp ứng yêu cầu quản lý hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp xu thế hội nhập quốc tế; kết hợp nhiệm vụ an ninh quốc phòng, bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Cùng đó, trên cơ sở điều tra, đánh giá, phân tích các yếu tố khách quan để triển khai quy hoạch cảng cá khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền đáp ứng yêu cầu đề ra. Thời hạn lập quy hoạch không quá 24 tháng kể từ ngày được Thủ tướng phê duyệt. 

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!