Sản lượng thủy sản 11 tháng tăng trên 3%

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản tháng 11/2022 ước đạt 802,3 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 521,6 nghìn tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, cá đạt 363,5 nghìn tấn, tăng 5,5%; tôm đạt 101,3 nghìn tấn, tăng 4,2%.

Sản lượng tra trong tháng 11/2022 ước đạt 167,8 nghìn tấn. Ảnh: Công Hân

Về cá tra, sản lượng thu hoạch trong tháng tăng khá so với cùng kỳ năm trước do sản phẩm cá tra có giá cả hợp lý phù hợp với khả năng chi tiêu của người tiêu dùng trên thế giới trong bối cảnh lạm phát tăng cao, cùng với đó giá cá tra nguyên liệu duy trì ổn định ở mức cao. Sản lượng cá tra trong tháng ước đạt 167,8 nghìn tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với tôm nước lợ, việc áp dụng mô hình nuôi tôm thâm canh công nghệ cao, nuôi tôm siêu thâm canh giúp tăng sản lượng. Sản lượng tôm thẻ chân trắng trong tháng ước đạt 70,5 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú đạt 23,2 nghìn tấn, tăng 0,9%.

Về khai thác, trong tháng 11, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 280,7 nghìn tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 213,7 nghìn tấn, giảm 0,4%; tôm đạt 13,7 nghìn tấn, tương đương cùng kỳ năm trước; thủy sản khác đạt 53,3 nghìn tấn, giảm 0,6%. Sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 261,8 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ do giá xăng dầu tăng cao và tình trạng thiếu lao động khai thác nên gây khó khăn cho việc khai thác xa bờ.

Tính chung 11 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 8.253 nghìn tấn, tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 5.943,9 nghìn tấn, tăng 2,6%; tôm đạt 1.124,8 nghìn tấn, tăng 7,7%; thủy sản khác đạt 1.184,3 nghìn tấn, tăng 1,2%.

PV

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!