T2, 06/07/2020 09:48

Sản lượng thủy sản 2 tháng đạt 711.8 ngàn tấn, tăng 2.4%

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Tổng cục Thống kê, sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm 2011 ước đạt 711.8 ngàn tấn, tăng 2.4% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 304.5 ngàn tấn, tăng 5.1%; sản lượng khai thác đạt 407.3 ngàn tấn, giảm 1.4%.

Tính riêng trong tháng 2, sản lượng thủy sản đạt 355.4 ngàn tấn, tăng 2.4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 277.3 ngàn tấn, tăng 2.2%; tôm đạt 27.2 ngàn tấn, tăng 6.3%.

Sản lượng nuôi trồng khoảng 143 ngàn tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 112 ngàn tấn, tăng 4.7%; tôm đạt 16.5 ngàn tấn, tăng 10%.

Mặc dù sản lượng nuôi trồng tăng khá do giá cá tra nguyên liệu đang ở mức cao, nhưng giá chi phí đầu vào tăng nên việc đầu tư diện tích thả nuôi chưa được mở rộng. Vì vậy trong thời gian tới, nguồn cá tra nguyên liệu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của các nhà máy chế biến.

Còn sản lượng khai thác tháng 2 ước đạt 212.4 ngàn tấn, tăng 0.6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 165.3 ngàn tấn, tăng 0.7%; tôm đạt 10.7 ngàn tấn, tăng 0.9%.

(Theo Vietstock – 02/03/2011)

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!