Sản lượng thủy sản 6 tháng tăng 1,4%

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo Bộ NN&PTNT, 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản cả nước đạt gần 3,83 triệu tấn, tăng 1,4% so cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 1,89 triệu tấn, nuôi trồng đạt 1,94 triệu tấn.

Từ nay đến cuối năm 2020, Bộ NN&PTNT thực hiện tái cơ cấu ngành thủy sản gắn với tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất, cung cấp nguyên liệu đầu vào đến nuôi trồng, khai thác, chế biến, bảo quản, tiêu thụ thủy sản nhằm giảm chi phí; nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản; nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản Việt Nam; chuyển từ nuôi trồng, khai thác theo phương thức truyền thống sang công nghiệp hóa ngành thủy sản, ứng dụng công nghệ cao; hiện đại hóa tàu, thuyền và trang thiết bị, bảo đảm nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản…

Cùng đó, Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục Thủy sản nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng từ 3 – 5%/năm; giảm dần khai thác hải sản để phù hợp với trữ lượng nguồn lợi, đẩy mạnh phát triển nuôi biển, nuôi thâm canh, ứng dụng công nghệ cao để tăng sản lượng. Về kim ngạch xuất khẩu, duy trì đủ nguyên liệu đảm bảo chất lượng có khả năng truy xuất nguồn gốc cho nhu cầu tiêu thụ nội địa và phục vụ chế biến xuất khẩu, phấn đấu duy trì tốc độ kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng 5 – 8%/năm. Tỷ trọng GDP của thủy sản trong khối nông, lâm, ngư nghiệp từ 4 – 6%/năm.

Ngọc Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!