Sản xuất thành công giống nhân tạo cá hói

Chưa có đánh giá về bài viết

Trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm sản xuất giống nhân tạo cá hói”, Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Bắc (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1) vừa sản xuất thành công giống nhân tạo loài cá có giá trị kinh tế cao này.

ThS. Cao Khánh Ly – chủ nhiệm đề tài cùng cộng sự đã thu gom cá hói bố mẹ từ tự nhiên, nuôi vỗ thành thục trong ao nước lợ với thức ăn là cá tạp kết hợp rong câu chỉ vàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: sử dụng kích dục tố HCG liều lượng 1000 IU/kg, cá cái cho tỷ lệ thụ tinh và tỷ lệ nở đạt cao (trên 70% và 75,2%). Sau đó, cá bột được ương lên cá hương và cá giống. Giai đoạn cá từ 1 đến 15 ngày tuổi, sử dụng thức ăn là ấu trùng + luân trùng + Chlorella sp cho tỷ lệ sống cao nhất. Giai đoạn từ 16 đến 30 ngày tuổi, sử dụng thức ăn là Artemia + Copepod là tối ưu. Giai đoạn từ cá hương lên cá giống, hiệu quả nhất là sử dụng thức ăn công nghiệp.

Với kết quả nghiên cứu thử nghiệm trên, ThS. Cao Khánh Ly cùng cộng sự đã xây dựng quy trình sản xuất giống nhân tạo cá hói phù hợp với điều kiện Hải Phòng. Trên cơ sở đó, Trung tâm sẽ từng bước chuyển giao công nghệ này cho các đơn vị sản xuất giống thủy sản trong và ngoài thành phố.

Việc sản xuất giống nhân tạo cá hói có ý nghĩa quan trọng trong việc đa dạng hóa đối tượng nuôi, đồng thời góp phần bảo tồn nguồn lợi cá hói vùng biển nước ta nói chung và Hải Phòng nói riêng – nơi được xác định là một trong 5 trung tâm nghề cá của cả nước.

>> Cá hói là loài cá nước lợ, vừa làm thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, vừa có thể làm cá cảnh do có màu sắc đẹp mắt. Cá hói phân bố tự nhiên ở vùng biển Hải Phòng, có tác dụng làm sạch môi trường nuôi bởi chúng ăn mùn hữu cơ.

Hà Anh

Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!