T3, 20/06/2023 10:53

Skretting tiếp tục tăng tính minh bạch trong Báo cáo phát triển bền vững mới nhất

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Báo cáo mới nhất của Skretting cho thấy tính minh bạch chưa từng có so với các năm trước. Báo cáo cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về tác động các hoạt động của Công ty đến môi trường, cụ thể là lượng khí thải carbon ở phạm vi 1,2 và 3; đồng thời nêu lên những thành tựu quan trọng phù hợp với lộ trình phát triển của Công ty.

Được củng cố bởi các trụ cột bền vững về sức khỏe, phúc lợi và tính tuần hoàn đã được định nghĩa trong “Roadmap 2025”, Skretting đã thể hiện cam kết vững chắc của mình đối với các hoạt động và kinh doanh có trách nhiệm. Báo cáo phát triển bền vững mới nhất trình bày chi tiết những nỗ lực của Skretting trong các lĩnh vực này, củng cố vị thế của Công ty với tư cách là doanh nghiệp tiên phong trong ngành.

Báo cáo phát triển bền vững cung cấp phân tích toàn diện về lượng khí thải carbon ở phạm vi 1,2 và 3 của Skretting, cung cấp cho các bên liên quan hiểu biết chi tiết về các tác động khí hậu của Skretting trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Theo ông Jorge Diaz, Giám đốc Phát triển bền vững toàn cầu của Skretting: “Bằng cách đưa ra lượng khí thải carbon ở phạm vi 1,2 và 3 sẽ phù hợp với việc chúng tôi áp dụng các mục tiêu dựa trên khoa học năm 2020, Skretting mong muốn tạo ra một chuẩn mực cho trách nhiệm giải trình và truyền cảm hứng cho các công ty khác trong phạm vi lĩnh vực nuôi trồng thủy sản để làm theo. Nhưng điều này không chỉ là báo cáo về các con số mà chúng tôi giải thích chi tiết về nguyên nhân đằng sau lượng khí thải đó, những gì mà Skretting đã làm tốt và những gì chúng tôi cần phải cải thiện, đồng thời đưa ra những ví dụ thực tế về ý nghĩa của hoạt động này đối với thức ăn mà chúng tôi cung cấp cho các khách hàng”.

“Những câu chuyện về phát triển bền vững của chúng tôi không chỉ được chia sẻ bởi chính nhân viên của Skretting mà Công ty đã mời các khách hàng, các đối tác, các tổ chức chứng nhận chia sẻ quan điểm của họ về những thách thức mà chúng tôi phải đối mặt và những cơ hội mà Skretting có thể nắm bắt để đẩy nhanh tiến độ mà chúng tôi cần đạt được trong ngành thủy sản” – ông Diaz đã trình bày.

Báo cáo phát triển bền vững nêu bật lên những thành tựu quan trọng trong từng trụ cột phát triển bền vững. Thông qua các ý kiến tập trung vào khí hậu và tuần hoàn, Skretting đã đạt được những bước tiến đáng kể trong việc định lượng lượng khí thải nhà kính, thúc đẩy nguyên tắc kinh tế tuần hoàn và cải thiện khả năng truy xuất nguồn gốc trong toàn bộ chuỗi cung ứng của mình. Với sự tập trung hơn vào sức khỏe và phúc lợi, Skretting đã thực hiện các phương pháp đổi mới để đảm bảo sức khỏe của cả con người và các loài thủy sinh.

>> Giám đốc điều hành của Skretting - bà Therese Log Bergjord cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi được công bố báo cáo phát triển bền vững của chúng tôi minh bạch nhất cho đến nay. Chúng tôi nhận thấy nhu cầu cấp thiết về trách nhiệm giải trình và hành động, đồng thời báo cáo này thể hiện cam kết kiên định của Skretting đối với tính minh bạch. Báo cáo phác thảo những tiến bộ mà Công ty đã đạt được trong việc hoàn thành các mục tiêu bền vững đầy tham vọng của mình, đồng thời đưa ra lời kêu gọi hành động tới các đối tác, khách hàng và đồng nghiệp của Skretting”.

Cuối cùng, như một phần trong cam kết hướng tới quyền công dân tốt, Skretting sẽ tích cực tham gia hoạt động với những người dân địa phương, hỗ trợ các hoạt động xã hội và thúc đẩy các hoạt động bền vững.

Báo cáo phát triển bền vững là lời mời dành cho các đối tác và các chuyên gia trong ngành tìm hiểu sâu hơn về hành trình phát triển bền vững của Skretting. Báo cáo cung cấp nhiều thông tin về thành tích, mục tiêu và những sáng kiến mà Công ty đang hướng đến. Tất cả đều nhằm mục đích tạo ra một ngành nuôi trồng thủy sản bền vững và linh hoạt hơn.

>> Để truy cập Báo cáo phát triển bền vững đầy đủ hơn và tìm hiểu thêm về các nỗ lực bền vững và minh bạch mang tính đột phá của Skretting, vui lòng truy cập vào website của Skretting - www.skretting.com.

Skretting Vietnam

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!