Sóc Trăng: Quý I/2024, sản lượng thủy sản ước đạt 36.960 tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

(TSVN) – Theo Cục Thống kê Sóc Trăng, tổng sản lượng thủy sản tháng 03/2024 của tỉnh ước tính 14.936 tấn, tăng 3,3% so với tháng cùng kỳ năm trước, bằng 478 tấn. Lũy kế quý I/2024, sản lượng thủy sản ước đạt 36.960 tấn, tăng 4,79%, bằng 1.689 tấn.

Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản 14.986 tấn và sản lượng nuôi trồng 21.974 tấn. Cụ thể, sản lượng cá 21.147 tấn, tăng 5,55% so với cùng kỳ năm trước, bằng 1.111 tấn; sản lượng tôm 11.301 tấn, tăng 6,86% so với cùng kỳ năm trước, bằng 726 tấn (trong đó, sản lượng tôm nuôi trồng 10.218 tấn, tăng 2,85%, bằng 283 tấn); sản lượng thủy sản khác 4.512 tấn, giảm 3,18% so với tháng cùng kỳ năm trước, bằng 148 tấn.

Sản lượng thủy sản khai thác 14.986 tấn, tăng 6,92% so với quý cùng kỳ năm trước, bằng 970 tấn. Chia ra, sản lượng thủy sản khai thác biển 11.759 tấn, tăng 946 tấn; sản lượng thủy sản khai thác nội địa 3.227 tấn, tăng 24 tấn. Sản lượng khai thác biển tăng mạnh do trong tháng 01/2024 thời tiết thuận lợi số lượt tàu khai thác tăng.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng 21.974 tấn, tăng 3,38% so với quý cùng kỳ năm trước, bằng 718 tấn (trong đó, sản lượng cá 11.069 tấn, tăng 3,84%, bằng 409 tấn; tôm 10.218 tấn, tăng 2,85%, bằng 283 tấn do diện tích thu hoạch tôm tăng so cùng kỳ). Diện tích nuôi trồng thủy sản trong quý I/2024 là 6.822 ha, tăng 3,45% so với cùng kỳ năm trước, bằng 228 ha (trong đó, diện tích nuôi cá 1.897 ha, tăng 55 ha; diện tích nuôi tôm 4.307 ha, tăng 159 ha, thủy sản khác 618 ha, tăng 14 ha). Diện tích thu hoạch thủy sản ước quý I/2024 là 3.830 ha, tăng 2,47% so với cùng kỳ năm trước, bằng 96 ha (trong đó, thu hoạch cá 1.876 ha, tôm 1.637 ha, thủy sản khác 317 ha). Diện tích thiệt hại đến ngày 15/3/2024 là 09 ha, giảm 25%, bằng 03 ha chủ yếu là thiệt hại diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng.

Vũ Mưa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!