Đánh thức tiềm năng kinh tế biển

(TSVN) – Kinh tế biển xanh thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững dựa trên tăng cường đầu tư vào duy trì và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tự nhiên biển, các dịch vụ hệ sinh thái biển, ven biển và đảo. Đây cũng là luận điểm cơ bản của Chiến lược Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến lược biển 2030).

3 năm trước

Đô thị biển: “Cực phát triển” kinh tế biển, đảo

(TSVN) – Với lợi thế là quốc gia biển, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng các đô thị biển để hướng tới nền “kinh tế biển xanh”, nhằm tạo ra các lợi ích cho sự phát triển của nghề cá và ngư dân ven biển.

3 năm trước

error: Content is protected !!