Chủ lực ngành thủy sản ĐBSCL

(TSVN) – Tổng cục Thủy sản đang xây dựng đề án phát triển thủy sản bền vững vùng ĐBSCL, tập trung vào nuôi trồng với mục tiêu: “Phát triển NTTS trở thành lĩnh vực sản xuất chính, quan trọng trong ngành nông nghiệp vùng ĐBSCL, phù hợp với điều kiện tự nhiên, các vùng sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu để sản xuất an toàn, bền vững. Sản lượng, giá trị được nâng cao, sản xuất thân thiện môi trường, tiết kiệm nhiên liệu và trách nhiệm xã hội…”.

2 năm trước

LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!