Thanh Hóa: Nhận định nguyên nhân ngao chết hàng loạt

(TSVN) – Mới đây, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I đã có kết quả phân tích các yếu tố về môi trường, dịch bệnh dẫn đến ngao chết hàng loạt ở các phường Hải Ninh và Hải Châu, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa.

3 năm trước

error: Content is protected !!