Sản xuất cá giống chất lượng: Vượt trội quy trình Skretting

(TSVN) – Với mong muốn đáp ứng nhu cầu của thị trường cá rô phi và điêu hồng giống, Skretting cùng các trại cá giống uy tín tại tỉnh Đồng Tháp đã phát triển thành công bộ Quy trình sản xuất cá rô phi/điêu hồng đơn tính chất lượng cao. Việc áp dụng Quy trình nuôi này giúp người nuôi cá giảm chi phí sản xuất lên đến 17 – 20%, tỷ lệ sống lên đến 85 – 90%, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của cá giống lên đến 35% và tỷ lệ con đực trong đàn đạt trên 90% so các quy trình sản xuất thông thường.

4 năm trước

error: Content is protected !!