Vạn Ninh (Khánh Hòa): 2 tháng, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 2.060 tấn

Theo báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), 2 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trên toàn huyện đạt 2.060 tấn, bằng 15,35% kế hoạch.

3 năm trước

Khánh Hòa: Tổng sản lượng thủy sản đạt 110.860 tấn

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, ước tính đến hết năm 2020, tổng sản lượng thủy sản khai thác và nuôi trồng trên địa bàn toàn tỉnh đạt 110.860 tấn, tăng 1,7% so với năm 2019.

3 năm trước

Bình Định: Ra khơi mùa biển động

Mùa biển động, khi phần lớn các tàu khai thác thủy sản tại vùng khơi, vùng lộng nghỉ biển thì đây lại là lúc ngư dân làm nghề lưới rê đánh bắt cá, mực, ghẹ ven bờ vào mùa. Mùa này giá hải sản tăng nên bà con có thu nhập tương đối khá.

3 năm trước

error: Content is protected !!