Vạn Ninh (Khánh Hòa): 2 tháng, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 2.060 tấn

Chưa có đánh giá về bài viết

Theo báo cáo của UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), 2 tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản trên toàn huyện đạt 2.060 tấn, bằng 15,35% kế hoạch.

Trong đó, sản lượng khai thác 1.535 tấn, bằng 14,73% kế hoạch; sản lượng nuôi trồng 525 tấn, bằng 17,5% kế hoạch. Hiện nay, toàn huyện có hơn 39.000 ô lồng nuôi trồng thủy sản.

Để bảo đảm mật độ nuôi và hạn chế tình trạng xả thải ra môi trường biển, UBND huyện chỉ đạo 13 xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ nuôi di dời ô lồng vào vùng nuôi theo quy hoạch.

Đồng thời, khuyến cáo các hộ nuôi bám sát hướng dẫn của ngành thủy sản trong chọn lựa con giống; cách phát hiện và phòng bệnh trên đối tượng nuôi nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế trong nuôi trồng thủy sản.

Hoài Duy

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hãy là người đầu tiên bình luận trong bài
error: Content is protected !!